อัตราค่าบริการในแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือบริการในการเขียนบทความ ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเขียนบทความ รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จัดเตรียมให้กับทางเรา ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความยากง่ายในการความเขียนบทความให้กับสินค้าและบริการก่อนทุกครั้งที่จะทำการเสนอราคา