หากตกลงที่จะจ้างให้เราเขียนบทตวาม เราจะทำการเสนอราคาพร้อมช่องทางการชำระเงินไปทางช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก